Aanmelding

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom en u kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek en/of  rondleiding. Leerlingen kunnen op elk moment  van het schooljaar instromen, uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld vlak voor een vakantie).

Wilt u overgaan tot inschrijving dan vragen wij u vriendelijk de formulieren te downloaden van deze website en ons ingevuld per email toe te sturen. Vergeet u niet de documenten te ondertekenen.

De onderstaande documenten van de vorige school worden, voor zover aanwezig,  tevens per mail verzonden:

  • het onderwijskundig rapport;
  • recente toetsgegevens van het leerlingenvolgsysteem;
  • een kopie van het laatste schoolrapport;
  • een kopie van het passpoort.

Schoolgeld

Het schoolgeld van de Nederlandse School  voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 1.000 voor leerlingen van groep 1 t/m 7. Voor leerlingen in groep 8 en VO is de bijdrage: € 1.150 (inclusief maaltijd). Bij een eerste inschrijving van een leerling is daarnaast eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 50. Het lesgeld kan zowel in Euro als in INR (cash) worden betaald, indien u kiest voor INR, geldt de dagkoers van de factuurdatum.

Indien de leerling de school gaat verlaten, dienen de ouders dit schriftelijk te melden aan de schoolleider voor afloop van het betreffende trimester. Bij in- of uitstroom na de start van het nieuwe trimester is het schoolgeld voor de gehele duur van het betreffende trimester verschuldigd. De trimesters zijn als volgt: september t/m december, januari t/m maart en april t/m juni.

Contactgegevens

NTC De Oranje Pauw

p/a/ Nederlandse Ambassade New Delhi, gate 5.

6/50 F, Shantipath, Cahnakyapuri

New Delhi  110021, India

email: oranjepauw@gmail.com

Hoe te handelen bij een ongeval

inschrijfformulier 2017-2018

Intake-formulier