Aanmelden Op De Oranje Pauw

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele schooljaar worden aangemeld en er kan op elk moment met de lessen worden gestart, uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld vlak voor een vakantie).

Wij vragen u vriendelijk de  formulieren te downloaden van deze website en ons ingevuld per email toe te sturen. Vergeet u niet de documenten te ondertekenen.

De onderstaande documenten van de vorige school worden, voor zover mogelijk, digitaal mee verzonden:

  • het onderwijskundig rapport;
  • recente toetsgegevens van het leerlingenvolgsysteem;
  • een kopie van het laatste schoolrapport;
  • een kopie van het passpoort.

Schoolgeld: 

Het schoolgeld van de Nederlandse School bedraagt € 1.350 per schooljaar. Bij een eerste inschrijving van een leerling is daarnaast eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 50. Het lesgeld kan zowel in Euro als in INR (cash) worden betaald, indien u kiest voor INR, geldt de dagkoers van de factuurdatum.

Aanmeldingsformulieren:

U kunt dit formulier downloaden en  verzenden via het: oranjepauw@gmail.com

inschrijfformulier 2016-2017

Kennismakingsbezoek:

Mocht u belangstelling hebben voor een introductiegesprek  dan kunt altijd een afspraak maken. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

De Oranje Pauw

c/o Royal Netherlands Embassy, 6/50 F

Shantipath, Chanakyapuri,

New Delhi – 110021 (INDIA)

Email: oranjepauw@gmail.com,

Tel: +91 9560126485