Op De Oranje Pauw wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse aspecten van de Nederlandse (en Vlaamse) cultuur. Cultuur is daarin breder dan Koningsdag en Sinterklaas. Zaken als de geschiedenis, topografie, kunst en de jeugdcultuur komen aan bod. Naast en via de taal vergroten de leerlingen hun kennis van de Nederlandse/ Vlaamse cultuur. Zij bouwen of behouden de band met Nederland/ België en begrijpen het land waar zij of hun ouders vandaan komen beter.

Het cultuur aanbod gebeurt voor een deel tijdens de lessen, maar voornamelijk tijdens de zaterdaglessen. Binnen de cultuurlessen oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Kinderen leren verbanden, overeenkomsten en verschillen vast te stellen met de Nederlandse- Belgische cultuur en het gastland India. De cultuurdagen zijn aangegeven in de jaarkalender.

Cultuurnieuws

Cultuurdag Koningsspelen
Cultuurdag Kinderboekenweek

Cultuurdag Waterland