De Oranje Pauw is een school waarbij het leerproces van de kinderen centraal staat binnen het aanbod van de Nederlandse taal en cultuur. We realiseren ons dat we leven in een wereld met verschillende culturen. Als school respecteren we andere achtergronden, geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Een school waar we uitgaan van vertrouwen, omdat we weten dat een veilig schoolklimaat de beste basis is om te kunnen leren. Voor verdere informatie over de organisatie van ons onderwijs verwijzen we naar de schoolgids, die u hier kunt downloaden.

Schoolgids 2016-2017