Deze groep volgt twee keer per week een les van anderhalf uur. Er wordt thematisch gewerkt vanuit een beredenerend aanbod. Het uitgangspunt voor deze lessen zijn de doelen voor het jonge kind, gebaseerd op de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De lessen worden op speelse wijze gegeven. Het aanbod van activiteiten richt zich op woordenschat, verstaanbaar spreken, luisteren, ontluikende en beginnende geletterdheid.