Wij verzorgen, sinds 1994, de lessen Nederlandse Taal en Cultuur in New Delhi aan peuters en leerlingen binnen het primair en voortgezet onderwijs. Taal is een wezenlijk bestanddeel van de identiteit en de meest directe uitdrukking van cultuur. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft je de kans om je te ontwikkelen tot wereldburger. Het goed beheersen van de moedertaal is een verrijking van de eigen culturele identiteit.