Het onderwijsteam van De Oranje Pauw:

Directeur & Leerkracht       : Jannie Loman

Leerkracht                             : Yvonne Koopman

Leerkracht                             : Gerard Veneman

Invalkracht                            : Leonie Broekstra

Uit onderzoek blijkt dat de leerkracht het verschil kan maken en de bepalende factor is in het bieden van goed onderwijs. De Oranje Pauw werkt daarom met bevoegde leerkrachten. Zij blijven zich ontwikkelen door het leren van elkaar, het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en het volgen van bijscholing.

Het bestuur van De Oranje Pauw :

Voorzitter                               : Yvo Kühling

Secretaris                               : Evy Mols

Penningmeester                   : Ilse Clement

Algemeen bestuurslid         : Joep Verhagen

Het bestuur is zeer nauw betrokken bij het onderwijs op De Oranje Pauw. Samen met de leerkachten bepalen ze het beleid van de school, waarbij het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Zij organiseren gedurende het schooljaar diverse avonden voor de ouders en leggen verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën.