In het schooljaar 2015-2016 is een start gemaakt met het aanbieden van Voortgezet Onderwijs (VO) op de Oranje Pauw. In het komende schooljaar gaat gewerkt worden met de methode Nieuw Nederlands. Deze methode wordt veelvuldig in zowel Nederland in het voortgezet NTC onderwijs in het buitenland gebruikt. Nieuw Nederlands besteedt aandacht aan de traditionele elementen zoals: spelling, formuleren, argumenteren en briefconventies.

Daarnaast maken we gebruik van Nieuwsbegrip, waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen.